Ti se po několikerých společných setkáních finálně usnesli na letošních nominacích a dokonce již mají jasno i ve vítězích. Zdali se kandidáty na tyto, mezi filmaři vysoce respektované ceny, stanou nejčastěji skloňované snímky letošního roku, nebo zda na vítězství dosáhnou spíše méně známé tituly, prozradí až slavnostní udílení cen TRILOBIT BEROUN 2016 konané v sobotu 16. ledna, poprvé v nově zrekonstruovaném berounském Kulturním domě Plzeňka.  

Letošní 29. ročník cen TRILOBIT BEROUN, jenž našel své zázemí v Berouně již po šestnácté, pro toto město neoddiskutovatelně znamená jednu z nejvýznamnějších každoročních událostí, ale je rovněž jedním z nejprestižnějších ocenění české filmové tvorby. Ceny TRILOBIT se poprvé začaly udílet v 60. letech, v našem prostředí patří mezi nejstarší a zároveň nejprestižnější. Jejich trofejí jsou křišťálové plastiky symbolizující skálu, v níž byli trilobiti nacházeni, s vyobrazením trilobita či bustou Václava Havla, Josefa Škvoreckého, Vladislava Vančury a případně „Berounského medvídka“ podle příslušného ocenění. Držiteli některé z těchto cen se každoročně stávají tvůrci umělecky hodnotných děl, bez ohledu na jejich momentální popularitu u veřejnosti či odborné kritiky. Jedním z cílů „TRILOBITA“ je totiž poukázat na audiovizuální díla, která jsou veřejností i médii přehlížená, přitom jsou považována za výjimečná nebo něčím přínosná. A tak analogicky k tvorům nesoucím v sobě punc dávnověku ukazují ceny TRILOBIT BEROUN na nadčasovost kvalitních filmových výtvorů.

V letošním roce budou trofeje uděleny jak za účasti návštěvníků berounského kulturního stánku, tak vůbec poprvé před zraky diváků České televize díky přímému přenosu na programu ČT art. Večerem provede populární moderátor a někdejší držitel „trilobita“, Jan Kraus, o tanečně-hudební zpestření se pak postará skupina Jelení loje. Zajímavostí bude mimo jiné speciální scéna s projekční fólií vytvářející holografický efekt, která bude v televizním přenosu použita vůbec poprvé. Program večera slibuje také řadu zajímavých hostů, z jejichž rukou převezmou čerství laureáti svá ocenění. Po vzoru minulých let je na 16. ledna připraven i doprovodný program v Městském kině Beroun – pro děti Dopoledne s Večerníčkem s kvízem o ceny a odpolední a večerní blok filmů, o kterých mluvila porota jako o nejžhavějších favoritech.

Vstupenky na slavnostní udílení budou v prodeji od 4. ledna výhradně v Městském informačním centru Beroun za symbolických 100 Kč.

 Vstupenka na slavnostní večer v Plzeňce dále opravňuje ke vstupu na odpolední projekci v kině zdarma. Cena vstupenek na odpolední blok filmů bez vstupenky na Plzeňku činí 50 Kč, na večerní blok pak 100 Kč. Vstupné na dopolední projekci pro děti je zdarma. Vstupenky na projekce je možně zakoupit v Městském kině Beroun.

Program a termín zahájení předprodeje v kině pak budou dostupné na www.kinoberoun.cz.

Ceny TRILOBIT BEROUN 2016 pořádá Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., Městské kulturní centrum Beroun a město Beroun. 

O vítězných snímcích rozhoduje hlavní porota složená z filmových znalců a letos potřetí také dětská porota sestávající z vybraných žáků berounských základních škol. V centru pozornosti porotců nejsou pouze konkrétní filmové počiny, ale také jejich tvůrci a v neposlední řadě pak prominentní filmové osobnosti, které by se mohly dočkat Mimořádné ceny či ocenění za celoživotní dílo (Ceny Vladislava Vančury). Letošní ročník je oproti minulým specifický díky rekordnímu množství přihlášených hraných filmů. O některou z cen tentokrát usiluje celkem 109 přihlášených titulů – hraných, dokumentárních, animovaných, zpravodajských či publicistických, jež klasifikovala hlavní porota, a 26 titulů, jež hodnotila dětská porota, přičemž některé z titulů jsou i několikadílnými cykly či seriály.

„Nejbouřlivější debata se letos strhla nikoli nad hranými filmy, na jejichž hodnotě jsme se s ostatními porotci takřka bez problémů až v překvapivé jednotě shodli (debata byla pouze o kategoriích, nikoli o nominacích), ale zato bouřlivěji než jindy u dokumentů (kde jsme se letos trochu sami doběhli úvodním rozhodnutím o omezení počtu cen, a pak nám některé dokumenty, které nedostaly nadpoloviční většinu, nakonec „těsně“ padly pod stůl). Ale vůbec nejbouřlivěji se tentokrát překvapivě debatovalo o „anticeně“ Zlatý citrón. Na výsledném favoritovi se sice všichni ve výsledku konsensuálně shodli, ale zato původní návrh, který tentokrát získal pouhé tři hlasy proti čtyřem, nakonec po mnoha hodinách debat padl pod stůl, protože u takto citlivé, a už z definice kontroverzní ceny je nutná pokud možno jednomyslnost,“ popisuje předseda hlavní poroty, teatrolog, divadelní a mediální kritik Vladimír Just. Specifický přístup k hodnocení porotců činí z cen TRILOBIT BEROUN jediné české filmové ceny s širším žánrovým i společenským přesahem. Nedotýkají se totiž jen kinematografie, ale i publicistiky, nových médií a kontroverzních oblastí veřejného života, o čemž svědčí například právě „anticena“ Zlatý citrón.

Také sedm členů dětské poroty ve věku od osmi do sedmnácti let má již jasno, komu Cena dětské poroty – Berounský medvídek 2016 poputuje. Podobně jako v případě hlavní poroty, bylo letošní hlasování do poslední chvíle velmi napínavé: „Děti nejdříve vyřazovaly ty filmy, které se podle nich nemohly stát vítězi. Každý porotce musel slovně obhájit, proč navrhuje vybraný film k vyřazení a musela s ním souhlasit většina poroty. Tímto způsobem se propracovaly až ke třem finalistům a každý porotce se snažil přesvědčit ostatní, že má vyhrát právě jeho favorit,“ vysvětluje koordinátorka dětské poroty Andrea Borovská a dodává: „Děti sledovaly soutěžní snímky opravdu pozorně a třeba i malý detail nebo výtvarná nedokonalost jim dokázaly pokazit dojem z celého filmu. Věděly, že vítězný film musí být čímsi jedinečný a nezapomenutelný. Závěrečný výběr vítěze trval téměř dvě hodiny a výsledné hlasování se proměnilo v napínavé drama, které tajnou volbou skončilo čtyři ku třem.“

Které konkrétní filmové počiny a jejich tvůrci obstáli u obou porot nejlépe, prozradí až lednový slavnostní ceremoniál, na němž dostanou porotci příležitost pro obhajobu každé z udělených cen. Porota může v letošním roce udělit celkem dvanáct cen – tři ceny TRILOBIT BEROUN 2016 a tři Ceny poroty, jednu Zvláštní cenu poroty, jednu Cenu Vladislava Vančury za výjimečný počin v české audiovizuální kultuře a její přispění k mezinárodnímu věhlasu. Dalším oceněním je Cena Václava Havla za přínos díla občanské společnosti předávaná z rukou bratra bývalého prezidenta, pana Ivana Havla. Dále může být udělena Cena Josefa Škvoreckého za adaptaci literárního díla a porota může rozhodnout rovněž o udělení Mimořádné ceny poroty. Svou speciální cenou s příznačným názvem Cena dětské poroty – Berounský medvídek letos potřetí odmění některý z titulů také dětská porota. Pokud je oceněno více tvůrců či protagonistů za jedno filmové dílo, na rozdíl od jiných českých či světových filmových cen přebírá v Berouně svou křišťálovou trofej každý oceněný. Křišťálové plastiky již řadu let vyrábí bez nároku na honorář pan Jiří Rückl, majitel nižborské sklárny Rückl Crystal.

NOMINACE NA CENY TRILOBIT BEROUN 2016

HRANÝ FILM                                               

Kobry a Užovky

Schmitke                                                       

Ztraceni v Mnichově                                        

Domácí péče                                                   

Fotograf                                                                                                                                                                                     

ANIMOVANÝ FILM                                      

Anatomie pavouka                                           

Transport ER                                                  

Malá z rybárny                                                 

                                                                      

PUBICISTIKA                                             

Hyde Park Civilizace                                        

Historie.cs                                                       

                                                                     

FILM S DĚTSKOU ČI RODINNOU TEMATIKOU                         

Sedmero krkavců                                           

Malý pán                                                         

Černobílo                                                        

Kdyby byly ryby  

 

DOKUMENT                                     

Evangelium podle Brabence

Nízká vysoká hra

Amerika

Zpověď zapomenutého                                               

Stále spolu                                                                                                                            

Blues pro sólo matky                                                  

Všichni mají pravdu                                        

Ubytovny                                            

Malý mnich

Takovej barevnej vocas letící komety

Pára nad řekou                                   

Vlasovci

Šedá zóna                                                      

Blízký daleký východ  

Český žurnál

Malý mnich                                         

Zatajené dopisy                                  

Ženy v zemi Talibánu                                      

Matrix AB

Danielův svět                                                 

Rasistický večírek aneb Menšiny baví většiny

Mallory

Boží mlýny

Čtyři dny v Hotelu Pavouk

Samoživy                     

                                            

 Text: Barbora Dušková

Foto: TRILOBIT BEROUN