Záznam tiskové konference na MFF KV s americkým hercem Richardem Gerem