Předplatné tištěné verze časopisu Svět filmu

Předplatné tištěné verze časopisu Svět filmu je možné objednat:

Písemně na adresu: Svět filmu, P.O.Box 18, 10600 Praha 10

Elektronicky: e-mailem svetfilmu@email.cz

Prostřednictvím objednacího kupónu uvnitř časopisu

Předplatné objednávám na dobu neurčitou, což  znamená, že souhlasím s podmínkou, že pokud předplatné nezruším do konce zvoleného platebního období, budu dále odebírat časopis za uvedenou částku, dle zvoleného platebního období. Není-li domluveno jinak.

Platební období:

6 měsíců         Kč 240,-                      1 číslo zdarma

1 rok               Kč 480,-                      2 čísla zdarma

2 roky             Kč 960,-                      4 čísla zdarma

UPOZORNĚNÍ:

Zaplacením předplatného udělujete souhlas vydavatelství VOLUME MEDIA. CZ s.r.o., Počátecká 581/15, 140 00 PRAHA 4   IČO: 28973160, se zpracováním vašich osobních údajů pro účely doručení časopisu (jméno, adresa, telefon, email) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Pro informaci jak vydavatelství zpracovává vaše osobní údaje - kontaktujte vydavatelství na email svetfilmu@email.cz

 

Předplatné digitální verze časopisu Svět filmu

Předplatné digitální verze časopisu Svět Filmu je možné objednat přímo na: