Založeno: 2010

Vydavatelství: VOLUME MEDIA.CZ s.r.o., Počátecká 581/15, 140 00 PRAHA 4   IČO: 28973160

Vydavatel: Martin Černý

Šéfredaktor: Oldřich Widman

Zástupce šéfredaktora: Jana Kinzlerová

Redakce: Jana Kinzlerová, Oldřich Widman, Imrich Rešeta, Jan Škoda, Tomáš Kůs, Marek Čech, Jan Kocián, Michal Zábrodský, Mojmír Sedláček, Jan Švábenický, Jakub Votýpka, Jan Varga                                       

Web: Jana Kinzlerová, Oldřich Widman, Imrich Rešeta, Jan Kocián

Foto: Mgr. Vladimír Zábranský        

Korektura: Jana Kinzlerová

Grafická realizace: Jan Remunda

Kontakt redakce: e-mail: svetfilmu@email.cz

Web: www.svet-filmu.cz

Filmový kanál: www.youtube.com/svetfilmu

Cena:  Kč 48,- včetně 10 % DPH

Rozsah: 60 stran

Č.reg MK ČR E 15428

ISSN 1804-3739