Založeno:                                         2010

Vydavatelství:                                  VOLUME MEDIA.CZ s.r.o., Počátecká 581/15,, 140 00 PRAHA 4   IČO: 28973160

Vydavatel:                                        Martin Černý

Šéfredaktor:                                     Oldřich Widman

Zástupce šéfredaktora:                    Jana Kinzlerová

Redakce:                                         Jana Kinzlerová, Oldřich Widman, Imrich Rešeta, Jan Škoda,Tomáš Kůs, Marek Čech, Jan Kocián, Michal Zábrodský, Pavla Gabrhelíková,

                                                         Jan Švábenický                                           

Web:                                                Jana Kinzlerová, Oldřich Widman, Imrich Rešeta, Jan Kocián

Foto:                                                Mgr. Vladimír Zábranský         

Korektura:                                        Jana Kinzlerová

Grafická realizace:                           Jan Remunda

Kontakt redakce:

E-mail: svetfilmu@email.cz

Web: www.svet-filmu.cz

Filmový kanál: www.youtube.com/svetfilmu

 

Cena Kč 48,-  (od 1.8.2018)  včetně 10% DPH

Rozsah: 60 stran.

Č.reg MK ČR E 15428

ISSN 1804-3739